Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 4-5. szám · / · Pintér Jenő: Az Ady-irodalom

Pintér Jenő: Az Ady-irodalom
1899.

- s. -: Egy költő.

Szilágy (Társadalmi hetilap), 1899. évfolyam, 29. szám, Július 16.

Tárca Ady Endrének Versek című kötetéről. A tárcaíró szerint Ady Endre első verseskönyvében igazi költészet van. A költő tehetsége még kiforratlan, világnézete fölötte sötét, de érzése őszinte, bánata való, gondolatai az agyból, érzelmei a szívnek mélységéből erednek. “Az ifjú költőt nemcsak reménnyel, de várakozással köszöntjük. Tehetségének biztos tudásában törjön előre, törekedjék a koszorúsok csarnokába. Mi óhajtjuk, az irodalom elvárja, hogy úgy legyen"

(A lapot Kincs Gyula zilahi református főgimnáziumi igazgató szerkesztette. A bírálatot Fóris Miklós zilahi református főgimnáziumi tanára írta.)

Névtelen bíráló

Ady Endre: Versek

Vasárnapi Ujság, 1899. évfolyam, 49. szám

A bíráló szerint a verskötethez csatolt előszó írójának, Ábrányi Emilnek igaza van: Ady Endre valóban hivatott, tehetséges költő, aki nem olvasmányaiból, hanem lelkéből merít. Lelki világa szomorú, sötét, tele meghasonlással, fájdalommal.