Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 3. szám · / · VILLON: BALLADA

VILLON: BALLADA
Melyet Villon készített, anyja kérésére, hogy imádhatná a szent Szüzet.
Ajánlás

Szent hercegnő! te méhedben s karon
Hordád örök Fiad, ki akkoron,
Ámbár övé az ország s hatalom,
Jött, bűneink közt élni, idelenn,
És kínhalált halt szép fiatalon,
óh áldott Úr ő, vallom jámboron
És élve s halva ez az én hitem!

Fordította: Tóth Árpád