Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 1. szám

TURCSÁNYI ELEK: PÁSZTOR VOLT ADELOSZ...

Pásztor volt Adelosz, pásztor volt bizony,
S őrizte nyáját hűs hegyoldalon...

A kék ég volt az ő szerelmese,
Igen az ég,
Melytől nem búcsúzott el este se...

Nem érdekelték őt a földi dolgok,
Az égen élt,
A fellegek közt volt a lelke boldog...

És mondták: "Nézd, ott ifjú nők alusznak!"
Hiába volt,
A szíve jég volt Adelosznak...

Hanyattfeküdt pásztorsípjába fújva
És visszatért
A kék éghez tekintetével újra...

Mert pásztor volt ő, pásztor volt bizony,
S őrizte nyáját hűs hegyoldalon...