Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 13. szám

A NYUGAT HÍREI

Október 5-én esti ˝8 órakor a Zeneakadémia nagytermében Ódry Árpád előadó estéje a Nyugat iróiból. Szakaszonkint bevezeti Babits Mihály. Az estére a Nyugat előfizetői két félárú jegyet kaphatnak. Jegyek ára 3-30 korona, s már július 8-ikától fogva válthatók 10-12 és 3-5 óra között a Nyugat kiadóhivatalában VI., Vilmos császár-út 51, III. em.

A Nyugat e száma a junius végi munkafennakadás miatt jelent meg elkésve.

Schöpflin Aladár Magyar irók c. tanulmánykönyve elfogyott - második kiadása őszszel jelenik meg.