Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 1. szám

Erdély Jenő: A front lelke
Magyar tábori újságok nyomán

Egy idő óta harctéri ismerőseink nyomtatott újságokat küldenek haza a szűkszavú és titkolódzó tábori levelezőlapok helyett. Szabályos hetilapok, félhavi és havi folyóiratok ezek és ha összegyűjti őket az ember, csodálkozva látja, hogy az itthoni gondjaiba merült sajtó mögött milyen erőteljes, élénk tábori újságirodalom nőtt ki a front szívéből és energiáiból.

Érdekes és tanulságos ezzel a magyar tábori sajtóval bővebben is foglalkozni.

 

A napiparancstól a tábori újságig.

Streffleur "Tábori Újság"-ja.

A hadsereg-újságok

Az ezredújság.

A tábori újságok jellemző tulajdonságai.

"Nyomatott ellenséges tűz alatt..."

Két világ.

A nő.

A bujdosók.

Egyenlőség a halál előtt.

A fronton nincs frázis.

Ergänzungsbezirkspatriotismus.