Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 1. szám · / · Bárdos Artúr: A CSODABALZSAM

Bárdos Artúr: A CSODABALZSAM
XIV. JELENET.

Pincér (lelkendezve): Nagyságos úr... az az úr... az az úr... főbelőtte magát... Előbb félrehívott, kifizette a számlát és aztán... alig hogy elmentem... Ki volt, nagyságos úr? Ki volt? Hogy hívták?

A vőlegény (mély megdöbbenéssel): Hogy hívták... Hogy hívták?... Nem tudom...

Pincér (zsebéhez kap és előrántja a levelet): Igaz! Egy levelet adott át. (Olvassa). "Doktor Pál Jenő tanár úrnak".

A vőlegény: Nekem szól! Adja ide! (Feltépi a levelet és olvassa.): "Egyebekben mindent fenntartok. Az előbb volt igazam. De most kellett döntenem"...