Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 1. szám · / · Bárdos Artúr: A CSODABALZSAM

Bárdos Artúr: A CSODABALZSAM
V. JELENET.

A pincér (zavartalan mosolygással): Méltóztassék kérem az imbisz! (Leteszi; aztán észreveszi a vőlegényt.) Ó, ezer bocsánat! (Talpraállítja az asztalon levő üres poharak egyikét; a vőlegényhez, kedvesen.) Tölthetek a nagyságos úrnak?

A vőlegény (nem válaszol).

A mulató úr (hirtelen elhatározással): Tölthet.

Pincér: Igenis, nagyságos úr! (Tölt és kimegy).