Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 14. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Kérelem a Nyugat olvasóihoz!

A Nyugat kiadóhivatala arra kéri azokat az olvasóit, akik régibb évfolyamaink egyes számaival rendelkeznek, legyenek szivesek az I. évfolyam 3., 4. és 16. és a III. évfolyam 1. és 2. számát, amennyiben módjukban van, cimünkre beküldeni. - E számok közül egyért is szivesen adunk egy teljes régi évfolyamot, vagy ingyen küldjük a Nyugatot egy esztendeig.