Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 4. szám · / · Halász Gyula: Utolsó napjaim orosz földön

Halász Gyula: Utolsó napjaim orosz földön
XII.

Három napra reá, december 3-án, négy heti szabadsággal, boldog függetlenségben útra kelhettem végre hazafelé. Első ízben szálltam "civil" gyorsvonatra.

Galántán az én jó Ernő bátyámat leptem meg vele, hogy kezem-lábam ép és jókedvem a régi.

A Nyugati-pályaudvar nagy csarnokában vártak reám mindazok, kiknek szerető aggódása kísért végig a háborús élet kalandos hónapjain.

Az első, akikre pillantásom esett: két kicsi leánykám volt. A háború durva méretei után, a pályaudvar hatalmas kupolája alatt oly parányiaknak tetszettek szememnek, hogy érzésemet visszafojtandó, ezt kellett nekik mondanom:

- De megnőttetek!