Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 24. szám · / · Móricz Zsigmond: Az asztalos

Móricz Zsigmond: Az asztalos
Elbeszélés
IV.

A lakás már teljesen föl volt fordítva. Egy nagy láda középen színig rakva ruhaneművel.

Az öregasszony elbóbiskolt, minden szó után leragadt a szeme. A lámpa le volt húzva, füstölgetett s keveset világított, a fiatalasszony kimerülten ült le egy székre.

A pakolás annyira lecsillapította az idegeit, hogy nyugodtabban nézett a jövőbe. A szekrények mind kiürítve, az ágyak fölbontva, ágyneműek batyuban.

- A sifonokat mind deszka közé kell szegezni.

Az öregasszony fölkapta a fejét.

- Igen - mondta álmosan s kicserélte a két kezét, a balt tette a jobbra.

A szekrények igen szépek voltak, pompásan politúrozva, ragyogó tükör betéttel, simák és előkelők. Remekbe csinálta a feleségének az asztalos. Mahagóni volt a háló és tölgyfa az ebédlő. Az ebédlő szekrénye egészen eredeti volt, kis tulipánok voltak betéve a sarkaiba, a székeken is gazdag tulipánok, egy grófnak is szép lett volna a bútor. Az asszonyok csillogó szemmel néztek szét egy pillanatig. Ennek a bútornak bizony nem szabad megsérülni, egy karcolásnak sem szabad rajta esni.

- Azt úgy kell megcsinálni, hogy akár tíz évig is mozdulatlan állhasson. Mert azt szépen le kell raktározni és megóvni, hogy por, piszok hozzá ne férhessen - mondta az öregasszony.

S a fekete, görbe lányára nézett, aki összeesve ült a széken. Olyan vén volt s olyan púpos s olyan gonosz komorság ült az arcán. Egészen olyan volt most, mint a nagyapja, akitől ő annyit szenvedett gyermekkorában. A nagy puha lottyadt öregasszony szinte félve nézett a lányára.

- Hol van az? - kérdezte hirtelen, mert soha nem bírta megállni, hogy rögtön ki ne mondja, amit gondol.

A fiatalasszony megrántotta a vállát.

- Bánom én.

Felszívta az orrát s lenyelte a könnyét. Hova is fogja lerakni a bútorát? Haza hová vigye?

- Az egy olyan gonosz lélek - morogta gyűlölettel. - Ha az leül valahová, az ott esztendeig elül magának. Akkor aztán bánja is ő, ha az egész világ felfordul.

- Azér te is nagyon éles vagy hozzá, fiam.

- Az.

- Mégis, meg kellene gondolnod - mondta pusmogva az öreg s felszúrta a szemüvegét a füle mellé a vastag őszes hajába, amely mint egy petrence, borzasan volt feltornyozva alacsony homloka fölött.

- Meg bizony, hogy milyen szép bútort csinált neked...

- No, egy asztalos még annyit se...!

- Asztalos, asztalos, ha egy tanítóhoz mentél volna, biztosan nem volna ilyen bútorod.

- De hát mi lesz mán?

- Mivel?

- Hát nem akarja kiadni az én holmimat, ami a műhelyben van?

Az öregasszony ránézett a lányára.

Ez mérgesen felállott s bement a konyhán át a műhelybe.

Két kis lámpa égett a falon a gyalupadok fölött.

Egyenesen a sarokba ment és felvette az enyves edényt.

- Ez az enyém talán - mondta durván.

Meglátta az asztalost, aki a sötét sarokban ült és zokogott.

Szólani akart, de most elhallgatott. Hosszút, mélyet gondolt. Látta, hogy még mindig teljesen tőle függ, hogy itt maradjon-é vagy sem.

- Hát a magam lábosát csak elvihetem tán! Úgy!... Az a baj, hogy a bútorát sajnálja!... Nekem ugyan ne bőgjön érte. Pedig azt hiszem, megszenvedtem érte öt esztendő alatt. Inkább börtönben tíz esztendőt, mint itt még egyet.

A férfi zokogása megállott a rideg hangra. Az asszonyt magát is bosszantotta, hogy ilyen éles, de nem tudott más lenni ehhez az emberhez, aki mindent tűr.

Ez mit, megrántotta a vállát. Ez egy mulya bivaly, csak azt érzi, ha tüzes vassal szurkálják.

- Ez is az enyém, meg ez is.

Egy ollót vett fel az ablakról s egy törlőkendőt a székről.

Több tárgyat összeszedett és csomóba gyűjtötte. Egy ócska lavórt, kefét, gyufatartót, szappantartót, egy hokkerlit, amelyről nagy zajjal fordította le a rajta levő holmit.

Az asztalos látta, nézte, hogy a nagy gonddal kifűrészelgetett intarziát a gyaluforgácsba dobja.

- Látod, nem kellett volna neked egy mesteremberhez menni - szólalt meg csöndesen, fájó szívvel.

- De jól tudja. Valahára.

- Nem értettél meg engem soha.

- No, van mit meg nem érteni egy -

- Egy asztaloson, ugye?

- Igen.

- Hát bizony nem érted, mi az, amit ledobtál.

- No, nem dobom többet.

- Eléggé fáj.

- Mi... Mit motyog?

- Eléggé fáj az nekem.

- Haha.

- Mert ha te tudnád becsülni, hogy milyen gonddal kell készíteni a lombfűrésszel azt a semmiséget... Virág lesz belőle, száz kis darabocskából egy virág. És te ledobod a forgácsba.

- Á, ha te nem sajnálsz engem mindenestől kidobni a hóba. Te engem úgy ki tudsz lökni...

- Nem tudlak! - kiáltott fel az ember. - Megszakad utánad a szívem!... Ilkám! Ne menj el, ne menj...

Levetette magát a földre, a fejét a forgácsba temette s az egész testét rázta a zokogás.

Az asszony gondolkodva nézett rá. Nem tudta, mit tegyen. Mi lesz okos.

- Hogy mért nem akarsz te az én igazi kis feleségem lenni. Olyan jól elgondoltam én. Itt sürögni-forogni, sütni-főzni, nevetni... Nem mindig nehéz lélekkel... hanem nevetni... nevetve...

- Ah... hogy mindig csak, akár van helye, akár nincs, vihogni, ha én olyan bolond volnék...

- Legyél.

- Nem vagyok én Mariska - vágta meg az asszony.

- Kár - szólt csöndesen a férfi.

- Kár?!... No, hálistennek, csakhogy idejutottunk. Hát kár. Kár, hogy engem vettél el, nem őt, ugye?

- Nem úgy gondoltam...

- Hát igen, az affélék, azok igen, azoknak úgyis mindegy. Vihognak. Majd elveszed, ha én kinyúlok.

Az asztalos felállt a forgácsból. A gyalupadhoz támaszkodott, a szőke haja a homlokába hullt, a szemhéja sebvörös volt. Szórakozottan vette a kezébe a reszelőt és azzal babrált. A reszelő nyele meg volt repedve, a szeme rajta maradt és kiszámította, hogy a kisebb inas dolgozott a lyukreszelésen, az repeszthette el.

- De nem ígértem soha semmit - fulladt az asszony.

- Azt nem kell ígérni!

- Mit?

- Hát csak azért nem vagy jó hozzám, mert nem ígérted?

- Persze, a Mariska jó volt ígéret nélkül is.

A férfi elhallgatott, feltűnt előtte a magas, szép lány a széles csípőjével, milyen jól ide illenék a fehérbabos kék ruhájában... A sós ribizlit kidobná... ami az urának nem ízlik...

Maga elé nézett. Ez volt a finnyásabb, az urasabb, az izgatóbb, az elérhetetlenebb.

Ránézett. Mintha sohasem látta volna. Olyan idegen volt, olyan távoli. Gyűlölte most, gyűlölte, hogy kirepül a markából s egyszer sem bírta vele megéreztetni a férfias hatalmát, az erejét, hogy tisztelje érte... De ez egy magtalan... egy megtörhetetlen...

Az asszonynak megszédült a feje, olyan dologra szánta el magát. Fekete izzó szemmel nézett az emberre s egy szóval akarta megölni ezt, és még inkább valakit, valakinek a jövőjét.

- Tudom, hogy vele háltál - mondta elszántan...

- Én!

Az asszony szeme kutatva nézte.

- Hát kitől volt gyereke? - huhogta vad hazugsággal.

Az asztalos arca hosszúra, ijedtre táttadt a mécses laza fényén.

- Elment... neki... persze... - sziszegte az asszony.

Az asztalos megkönnyebbült, elmosolyodott a szeme.

Az asszony felförmedt, egész máglyává gyúlt.

- Azt különben nem lehet tudni; a segédjegyzővel is... avval is... Egy ilyen tehetetlentől... nem is telt volna ki...

Az asztalos marokra fogta a reszelőt és tövig döfte az asszony mellébe. És ez olyan jólesett neki. Ez első jó érzése evvel az asszonnyal.