Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 20. szám

A NYUGAT HÍREI

Multkori felszólításunk, hogy a Nyugat előfizetői váltsák be hátralékos nyugtáikat, olyan örvendetes eredménnyel járt, aminőt különben is megszoktunk. Csak a kivételes idők szükségeinek felelünk meg, ha ezek után még külön is kérjük azokat, kiknek előfizetése október elsején volt esedékes, hogy szintén legyenek olyan pontosak, mint ahogy a Nyugat is e mostani számát íme a nagy technikai nehézségek közepett is rendes időben és terjedelemben tudta megjelentetni.