Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 20. szám

Tábori posta

Minapi felsorolásunkhoz, hogy a Nyugat emberei közül kik vonultak be hadiszolgálatra, hozzáírjuk Lengyel Gézát, ki mint póttartalékos hányja a sáncot fenn Galíciában, Moskovitz Ivánt, ki ott fenn honvédhuszár főhadnagy s úgy tudjuk, egy tábornok parancsőr-tisztje, Csáth Gézát, ki katonaorvos és Tersánszky Józsi Jenőt, kiről nem hallunk hírt. Alább, Halász Gyulának művészi levelein kívül egy pár meghittebb levelezőlapot is lenyomtatunk, mely e barátainktól hozzánk vagy ismerőseinkhez érkezett.

 

Halász Gyula tábori leveleiből

Balázs Béla: Kedves Ignotus!

Lengyel Géza: Kedves barátaim,

Kertész István: