Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 20. szám

Harry Russel-Dorsan harctéri levelei

Egy szerencsés véletlen kezünkhöz juttatta a londoni Evening Standard egy csomó számát, melyekben Harry Russel-Dorsan, e kiváló angol újság kiküldött haditudósítója hosszú cikksorozatban követi, naplószerű közvetlenséggel, a francia-német háború eseményeit attól a perctől fogva, hogy Sir John French, az angol segítőcsapatok élén Franciaországba utazik. Egynémely francia és olasz zsurnalisztának az utóbbi idők háborúról írt tudósításai, a maguk művészi pretenzióival, úgyszólván irodalmi jelenséggé lettek s ezt a sémát látszik követni Russel-Dorsan is, valljuk be, szuverén fölénnyel. Ezek, szerintünk, meglepően eredeti, olykor rendkívül mulatságos, angol zamattal telített, helyenként férfias és frappáns, helyenként imádandóan korlátolt írások és talán mindent felülmúlnak, főleg a maguk szokatlan szenzibilitásánál fogva, ami e nemben eddig íródott. Ezért adjuk itt őket, e levelek legelejét egyelőre, és sajnos csak hevenyészett fordításban. De még így is, bizton reméljük, némi feltűnést fognak kelteni.

(A Nyugat)

 

I.

II.