Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 11. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Ismét a Munkácsy-szobor

Valamelyik lapban eldugva, a napihírek bozótjában, valahol a vasárnapi késelések mögött olvasható, hogy a szűkebb pályázatra bocsátott négy szobrász beadta a terveit, és a bizottság ezúttal sem talált egy tervet sem alkalmasnak a kivitelre.

Mintha a híradás betűi maguk is restelkedtek volna e pályázati játékon, összebújtak, összezsugorodtak, hogy minél kevesebben, csak az elszánt újságolvasók vegyék tudomásul, azok is csak véletlenül az esetet.

A Munkácsy-szobor pályázati sorozatában nem tudom, hogy már hányszor ismétlődött a szélesebb és szűkebb körű meddőségi tragédia. Lassanként statisztikai adattá válik az egész ügy.

Még egyszer felvetődik a kérdés: nincs egyetlenegy magyar szobrász, aki Munkácsy testiségét és intellektusát kifejező, ránk való jelentőségét reprezentáló szobor elkészítésére elég erős, egyben elég intelligens volna? Mert az bizonyos, hogy Munkácsy-szobrát csak intelligensen lehet, illetőleg szabad megcsinálni. Itt fringiákkal, díszmagyarral, szónoki pózzal, darutollas kalappal, oroszlánnal, turulmadárral nem lehet megreszkettetni a honfiúi szíveket.

Feltétlenül akad szobrász, nem is egy, aki jó Munkácsy-szobrot tudna csinálni, és mégis valószínű, hogy a most elutasított terveknél nem jobb, hanem rosszabb szobor fogja Munkácsy emlékét kompromittálni.

A szűkebb körű pályázaton részt vevő négy szobor nem rosszabb, sőt bizonyos tekintetben jobb, mint amilyen szobrokkal úgy általában a köztereken találkozunk. Talán kissé szigorú is volt a zsűri elhatározása. Ellenben megbocsáthatatlan hibájuk a szobroknak, hogy a tervező művész egyénisége nem érzik rajtuk. Ha a rájuk biggyesztett cédulákat felcseréljük, akkor is bátran hihetünk a céduláknak, illetőleg egyiknek sem hihetünk. A négy terv csupán egy kézmozdulat, a szék formája, a talapzat lépcsőzetének száma, magassága erejéig különbözik egymástól. A négy művész látásában, felfogásában, fantáziájában, de még a technikai készségében rejlő különbözőségek is összeöblítve, átmosva eltűnnek a négy szobortervben. Mintha egy ember tervezte volna azokat.

Ha a zsűri ezt kifogásolta, eljárása akkor jogos és érthető. De ez csak feltevés és nem pozitívum.