Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 11. szám

Lányi Sarolta: Barátnőimhez

Milyen szókkal bocsássam őt el
ó bölcs és boldog asszonyok,
ki nem tudom még, nem tudom már
szép igéit a szerelemnek?

Mely bűbájt keverjek borába,
ó bölcs és boldog asszonyok,
hogy akkor is, ha messze van már,
felém fordítsa lelke arcát?

És mit tegyek szegény magammal
ó bölcs és boldog asszonyok,
ha nem tudom, hogy merre, hol jár,
hová kövessem, mint az árnyék?

Nem. Sanda árnyék ne kisérje
ó bölcs és boldog asszonyok.
Amerre eltünt, nézzek arra némán,
mint napnyugatra néz a napraforgó.

Miként a hű csöndes, komoly virág
mely éjszakára fejjel búba csügged,
de föltekint, ha érzi már a hajnalt, -
- úgy várom én őt halk virágreménnyel.

Az éjszakának gyötrő nagy magányát
hajnalhivőn ki végigélte, várta, -
- ó asszonyok, mondjátok: az bizonnyal
boldog napra ébred.