Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 9. szám · / · Figyelő

Felvinczi Takács Zoltán: Ferenczy Béni rajzához

Nagybánya.

Mennyi megírhatatlan történetet fejez ki e szó. Mennyi termékeny hangulat, rejtett élmény, reményteljes alkotó szenvedés emlékét kelti. Aki nem járt Nagybányán akkor, midőn az iskola első nemzedéke alkotóereje teljességében működött, nem érti meg a modern festőművészetünk históriájának legérzelmesebb jelenségeit.

Réti István írja, hogy a nagybányai iskola a szeretet jegyében született. Fővárosunk művésztársadalma nem tudhatta átérezni az ilyen érzelmi alap jelentőségét annak idején, nem tudhatja ma sem. Pedig szembeszökő példák bizonyítják, milyen megbízható e morális tőke, mennyire nélkülözhetetlen az egészséges továbbfejlődés biztosításához. Gondoljunk csak a szegény, korán kidőlt Maticska Jenő túlbuzgó festőszenvedélyére vagy a súlyos áldozatokat semmibevevő artisztikus világnézetre, mely a Ferenczy-családból már a második generációt viszi győzelemre.

Ez új nemzedék egyik ifjabb tagjának névjegyére akarok most hivatkozni. - Ferenczy Béni azzal visz változatosságot családja művészi termelésébe, hogy nem ecsettel, hanem mintázó, faragó késsel dolgozik. Amit eddig csinált, mind azt bizonyítja, hogy stílusérzéke szokatlanul biztos. A hivatottság legjobb jele, különösen a plasztikus művésznél, ha tapogatódzás nélkül nyúl a természetének megfelelő anyaghoz és eszközhöz. Ha képzeletében határozott szilárd formák merülnek fel, nem bizonytalan jellegű matéria, szétfoszló tömegek.

Ferenczy Bénit plasztikus tehetsége a fafaragáshoz vezette. Rajzain is látszik, hogy formái fában születnek. Éles acél faragja őket már a képzeletben. Bennük él azonban a szerencsésen megválasztott iskola szelleme is. A fiatal Ferenczy ugyanolyan europäer, mint atyja vagy bátyja. Kijárta a nyugati művészet szolid iskoláit. A nagy francia katedrálisok - elsősorban Chartres - szobordísze pedig felébresztette benne a gótikus érzést. Ennek szellemében építi fel és tagolja alakjait. A gótikával visz beléjük dekoratív zenét.

És emellett, amint a sikerült gyermekekről örömmel szoktuk mondani: egészen az apja. - A Ferenczyek együtt fognak megjelenni a jövő szezonban a fórumon. Béninek ez lesz a második fellépése. (Az elsőről kevesen tudnak, mert csak a feledhetetlen 1912-es nagybányai kiállítás látogatói voltak a tanúi.) Meggyőződhet tehát már az idei bemutatkozáson mindenki arról, hogy a fiú ugyanazt a csendes folyású dallamos mozgást viszi alakjaiba, amit az atyja. Egy-egy előkelően temperált lendületet, hallgatagon meggyőző gesztust. Az öntudatos fellépés biztonságát, mely azért szép, mert szelíd, azért meggyőző, mert szerény.