Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 23. szám · / · Figyelő

Ady Endre: Egy ifjú író

Lehet, hogy a korral jár a fölfedező hajlandóság, s lehet, hogy most, mikor egy ifjú íróról írok néhány jó szót, nem leszek szerencsésebb fölfedező Rákosi Jenőnél. De mégse hinném, hogy nagyon csalódjak, amikor másokkal is meg akarom jegyeztetni a Szász Menyhért nevét. Két könyvét olvastam most s egy kéziratot, hosszú verses elbeszélésféléjét. Legtöbbet ér a verseskönyve, "Az emeletünkön", a másik könyve gyermekes, naiv, de forró vallomás, úgynevezett regény, az örökké élő ifjú Werther keservei. Az elbeszélő költemény ehhez hasonló, bús, furcsa perdita-történet, de itt-ott sok-sok és meglepő poétasággal írva. A verseskönyvben a józsefvárosi énekek s a budai dalok mutatnak hangulataikkal olyan erős legényt Szász Menyhértben, akiről talán nem fog kelleni valaha megbánnom, hogy érdeklődést és szeretetet kértem a számára.