Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 14. szám · / · Szabó Dezső: A magyar protestantizmus problémája

Szabó Dezső: A magyar protestantizmus problémája [+]
I.

Néha-néha elém villantak e kérdések: milyen gyökerekkel kapaszkodik ma a protestantizmus a magyar életbe? Mi a létjoga, célja, szerepe, jövő kilátásai? A felelet elől mindig kitértem: mert erős feleletet éreztem magamban. Úgy gyűlt e felelet akarat és organikus elfogultság ellenére tudatom mélyére a gyermek és ifjú évek belém szúró tapasztalatainak kényszere alatt. E feleletet - most is akaratom és belátásom ellenére - a következő erős impressziók riasztották szavakba.

Magyarország egy valahol levő kis városában hetekkel előre nagy hűhóval hirdették egy kálvinista püspök jövetelét. Hogy fényes kísérettel fog jönni, hogy minden testületnek deputációval kell fogadni, hogy kell négylovas hintó, diadalkapu, fehérruhás szüzek, ötkoronás bankett, szóval olyan nagy legyen a cécó, mintha katolikus püspök jönne. És hogy vasárnap maga a püspök fog a templomban igét harmatozni a híveknek.

A sallangos program megvalósult: szóvirágok, sablonos bibliai frázisok, teleszájú puff-puff mondatok.

Vasárnap a zsúfolt templomban 8-900 lélek tátogatott lelki tartalom után. Milyen vigasztalást, milyen irányítást kapnak a modern élet sokfelé bolyongásában? És megárad a szokott kálvinista frázisok zuhataga. Hogy milyen nagy fene isten az Úristen, hogy milyen nagy a kiterjesztett erősség, milyen fényes a nap és milyen sötét a sötétség, hogy a szeráfok sem tudnak isten arcába nézni, hogy a tengerben sok a víz - és a rendes bibliai citátumok: zúgó szélnek zendülésében, nagy vagy uram a nagyokban stb. stb. Azután a "haladás" és "világosság" pöfetegei közé beékelve, hogy küzdeni kell a nyugat romboló áramai ellen.

Ebben az ötszázméteres moziban tömörítve látom a magyar protestantizmus minden gyökér-betegségét, melynek szimptómáit a következőkben összegezhetem:

1. Minden, ami akció, negatív, csakazértis tett a katolicizmus ellen.

2. A leghatártalanabbul általános szavak és mondatok abszolút tartalmatlansága. A protestantizmusnak nincs többé pozitív mondanivalója.

3. Valami bántó ízléstelenség a külső gesztusokban, hangban, mimikában.

4. A modern gondolatok és a katolicizmus szimmetrikusan egyforma, sunyi gyűlölete.

 

[+] E cikket egy háromszáz éve keresztül-kasul kálvinista család fia írja. Érdességeiért nem a Nyugatot kell szidni. A Nyugat páratlan elfogulatlanságával szívesen adna teret ellenkező véleménynek is. A protestantizmusról szólva, elsősorban a kálvinista felekezet áll szemem előtt, melynek dolgait legjobban ismerem, s mely a magyar életre a legfontosabb.