Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 4. szám · / · Figyelő · / · Szép Ernő »Énekeskönyv«-e

Peterdi István: Karinthy Frigyes könyve: Így írtok ti

Karinthy Frigyes irodalmi karikatúrákat írt. Magyar és idegen írókat karikíroz. A könyve elé egy kis bevezetőt írt; »így írtok ti,« mondja, »én már látom, hogy nem szabad írni; ezzel már jobban: hogy kell írni.« A kis könyv eleven és mulattató. Hogy nem szabad írni? Azok között, akiket karikíroz, kitűnő és rossz írók vannak. Az első csoport nem szorul tanításra. Az írásaik lényege nem bántható és nem tisztítható, javítható. A formáik, a modoruk; azt igen, ki lehet figurázni. Bizonyítani se kell, hogy a formák iránt való érzéke első sorban nagy a fiatal írónak. Az olvasó a modorok frappáns hasonlóságára emlékszik és nevet az ötletnek. Mert a könyv ötletes, jókedvű. A közönség kacag a vicceken; torzításokon; az író meg azt gondolja: egész, egészséges legény; hangos nevetésű, biztos mozgású. Írókról ír karikatúrát: az ember mégis az ő fölös erőit érzi; kemény és egységes átélőkészség szó és ötletröppentő játékát. A könyve a napokban jelent meg és már erősen föltűnt; üde és tiszta munka. Mi a súlyosabb mondanivalóira várunk, szárnyaló, szép novelláira; drámai, kemény férfiverseire gondolunk.