Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 23. szám · / · Figyelő

Csáth Géza: Beethoven-Bartók

A Rózsavölgyi cég vállalkozott reá. hogy a mindkét nembeli zenét tanuló ifjúság számára kiadja Beethoven szonátáit" egyenként füzetekben. Jó üzlet és mindenképpen csak helyeselni lehet a dolgot.

Tenger pénz megy ki külföldre kottákért és határozottan indokolt is, hogy azokat a szerzőket, akik közkinccsé váltak, magyarul is kiadják. Csodálkozni lehet rajta, hogy Chopin, Schumann, Mendelssohn még nem jelentek meg.

A zeneiskolákban szabály, hogy a teljes szerzőt sohase adják a tanuló kezébe, hanem csak egyes munkáit. Szemelvényeket. Ezek a kiadványok a pedagógiai célnak megfelelőleg részletes útmutatásokkal és ujjazással vannak ellátva. Eddig persze nálunk csak német kiadások voltak forgalomban. Két év előtt a Bach-féle invenciókat adta ki Szendy Árpád, Ez a kiadás jól bevált.

A Bartók-féle Beethoven-magyarázatok világosak, egyszerűek, jól használhatók. A kották nyomása azonban olyan gyarló -, nyilván a forceirozottan minimális előállítási ár miatt - hogy ebben a formában nem lehet ajánlani. Ha elkérnek egy ilyen szonátáért 1 kor. 20 fillért, akkor meg lehet kívánni, hogy jól olvashatóan, nagy kottafejekkel, erősen ritkítva nyomják. A kottaolvasás amúgy is nagyon szemrontó. Ez a pedagógiai kiadás tehát egészségi szempontból index alá helyezendő.