Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 23. szám

Gellért Oszkár: Ó Rubens, boldog mester...

Ó Rubens, boldog Mester
S ó boldog hölgy, ki az ő felesége lehettél,
Ó nagyuri látogatóim, üdvözlegyetek
E magányos, párnélküli, éji órán,
Mikor odakintről az ablakokon bebuzsul a téli, hideg szél,
S mikor idebenn is érzem, hogy hull, hull egyre a hó rám,
S mikor odabenn egy kicsikét a szívem is beteg.

Lásd, ami neked szabad volt ó Mestere az ecsetnek,
Róla nekem tilos már piros dalokat faragnom.
Vagyok indexre írott, fázós, szomorú eretnek,
Tüzes, szép kedvemet szegték gonoszok s ostobák
S én hajlok már érzem s már érzem, hogy nincsen is tovább.

Ó ne hidd, hogy gyáva vagyok én bátor Mesterem.
Csak éppen nem tudom ha nem gondol-e fájva rám,
Mikor olykor a húrt szabadabban, szilajabb kézzel verem.
Hozzám oly szégyellős s én megkérdeni nem merem...
Ó küldd be, Mester, ó küldd be az asszonyodat az enyémhez,
Őneki kivallja talán.

Nem gondol-e fájva rám, őneki kivallja talán.
S mig ők odabenn suttogva beszélnek rólunk ketten,
Mi ketten addig igyunk hát; igyunk?... fanyar vigasz.
Mester, koccints velem... a dalokra, miket feledtem,
Izleld meg óboromat, lásd, oly jól esik az,
Ha rokonnak szólitasz...
Igyál, igyál, még egyszer: a dalokra, miket feledtem! -
S lásd, így már lassan érzem,
Hogy odaadom magamat neked egészen!
S hogy magamat is meg kell újra találnom...

Mester, ki ne nevess most, ha elbeszélem egy álmom.
Egy álmom volt, babonásszép, két tavasszal előbb,
Egy álmom, jaj, emlékszem, s Őt hívtam benne, Őt,
Ó Istennő, így hívtam Őt, ó szent, örök Művészet,
Ki maga vagy az Élet, az Igazság s az Út,
Nyugtasd meg ó könyörgök ezt a szegény fiút,
Mondd meg nekem, Istennőm, nem tértem-e le valaha
A te egyetlen, egyenes utadról?!

S Ő szólt: "Soha"... Ó drága, aranyos, boldog soha,
Hallod Mester, soha!
Ö mondta, Ő, s folytatta komoran:
"Az én boszúm szörnyű, nincs több boszú olyan;
Ha letértél vón csak egyszer is -
Amit megénekeltél: szőke haja fényét megtörve,
Szeme csudakékjét elhervasztva,
Ifju teste hamvát elfakultan
Találtad vón egy reggelen..."
S én nem találtam úgy még soha, soha,
Mester nézz a szivemig a szemeiddel
És hidd el; és örülj és igyál és nevess és sírj velem!

...De csitt, már jő is vissza az asszonyod s jaj, egyedül.
Szegény szivem. Mégis! Mosolyog. S ez jó jelem.
Rámnéz anyásan. Hozzám közelg s leül,
S mig én a homlokomat két öklömre nyomom,
Pihegve mondja, hogy az én asszonyom,
Ó az én asszonyom
Szőke haja fénylik, szeme kékje ég,
Hamvas husa az életörömtől tündöklőn ont csillagsugarat,
S hogy jő közénk már ő is... poharat neki hát, poharat,
A Művészet óborával telt poharat.
Ó jő már, türelem, csak egy pillanat még,
Ó ha most megszakadnék,
Életem örök pillanatja!
Türelem türelem.
Csak mig a papucsába lép,
Csak mig a köpenyét a testére kapja...