Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 10-11. szám · / · LACZKÓ GÉZA: ADY KÖLTŐI NYELVE

LACZKÓ GÉZA: ADY KÖLTŐI NYELVE [+]
I.

Pontosabb kutatás után meglep Ady nyelvi eszközeinek egyszerűsége, állandósága, eljárásbeli egyformasága. Szókincse nem nagy; pontos számítás alapján a használt szavak száma körülbelül 4000-re tehető. Ez aránylag nagynak látszó szám azonban magában foglalja külön szavaknak véve az igekötős igéket és összetett szavakat is. Igen művelt, tehetséges ember szókincsénél alig nagyobb. Nem táj- és mesterség-szótár búvárkodó, nem keres új és magyarázatra szoruló szót. Ha tolla alá jön, leírja, de nem fut utána.

Nem kutat új után. Nyelvkészsége inkább elem-összerakásának újságában csúcsosodik, válik jellemzővé. Leleményes, de nem forradalmi. Hanem ez az elem-rakás oly egyéni kézzel történik, hogy jogosult ma bizonyos fordulatot széltében "adys"-nak nevezni.

Szóválasztása költői természetétől függ. Ő elsősorban vizionarius költő; néha úgy érzi az ember, hogy nincs más érzéke, csak "nagy, bús szemei", állandóan befelé fordulva sötét-világos új lelki tájakra. Ha gondol, ha érez, ha sejt, - mindig csak lát. Ha a gazdagságra gondol, aranyat lát; ha erőfogyást sejt, vércsurranást hall.

Vizionarius volta adja kulcsát nyelvhasználatának. A realitás, vagy önanalízis költője inkább sodródik új szavak fordulatok felé, mint a látó. A realitás költője, aki szemén keresztül költ, sokszor olyan új tárgyviszonyok elé jut, hogy kell új szót, új kifejezést keríteni. A realitás költője csak prediszpozicióval áll a dolgok közé, azok úgy és akkor hatnak rá, amint és amikor eléje tűnnek. Az önanalizáló ugyanígy, - sokszor megriad sajátmaga előtt, találván oly rejtélyes érzelem-, gondolat-, vagy sejtés-csoportokra lelkében, amiktől objektiválódnia is nehéz, hát még nyelvileg visszaadni őket.

A vizionarius érzést, gondolatot, sejtést képre fordít, amelyek kiválasztását sajátos költői valója végzi lelkének emlékképeiből. Az előbbi két fajta költő többet tanul, az utóbbi többet kutat már megszerzettek közt.

A vizionarius teljes látása: allegória, a részleges: hasonlat, szókép, rátapintás, szó-összetétel.

Ezért nem nagy Ady újsága szókincs, szótan, mondattan tekintetében, s ezért hihetetlen, új és gazdag a stílusa.

 

[+] I = Illés szekerén, V = Vér és Arany, U = Uj versek. A számok lapszámot jelentenek.