Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 21. szám

Ady Endre: Seregély és galamb

Emlékszel-e egy csuf madárra?
(Hollók és varjak kósza népe
Igy vallat éjről-éjre.)
Emlékszel-e egy csuf madárra,
Egy véres, bűnös, vén seregélyre?

Nem láttam soha seregélyt én,
Gyönge, finom fióka-szárnyam
Ugy-e hogy makulátlan?
Nem láttam soha seregélyt én,
Nem láttam én, jaj, sohse láttam.

Éjben, csókban, borban, szemétben
Tört szárnnyal én sohse loholtam,
Sebekkel, félig-holtan,
Éjben, csókban, borban, szemétben
Az nem én voltam, az nem én voltam.

Nem emlékszem a csuf madárra,
Valaki itt galambnak vélten
Járt helyettem a vérben.
Nem emlékszem a csuf madárra,
Ujszülött vagyok, nem is éltem.

Előttem egy vén seregély járt
Bizonnyal, gonosz, bűnös kedvben,
Dacolva, istenetlen.
Előttem egy vén seregély járt,
De én ime ujraszülettem.

Pihés, fehér, szűzi galambként,
Aki nem küzd, sorsot nem vállal
Egy csuf seregély-árnnyal,
Pihés, fehér, szűzi galambként
Halok meg szép galamb-halállal.