a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Magyar Könyvszemle129. évf. 1. sz. (2013.)

Tartalom

Tanulmányok

 • Radek Tünde :

  Zu den Handschriften der „Weltchronik” von Johannes de Utino (14–15. Jahrhundert) und zur Provenienz der deutschsprachigen Handschriften

  Der Aufsatz von Tünde Radek ist als eine Fortsetzung der in der vorliegenden Zeitschrift (dt. „Ungarische Bücherschau“) im 19. und 20. Jahrhundert erschienenen Beiträge (1883 János Cso ntos i, 1895 János Karácso nyi, 1909 I. Adolf Zsák, 1985 András Vizkelety) gedacht. Die mit dem Namen von Johannes de Utino verbundene „Weltchronik” dürfte sich in ihrer Zeit großer Beliebtheit erfreut haben. Davon zeugen die bis heute bekannt gewordenen zumeist bebilderten Handschriften: acht lateinische Rotuli, 15 lateinische Codices, fünf deutschsprachige Codices (davon ein Fragment) und zwei französische Codices. Die deutschsprachigen und französischen Übersetzungen der „Weltchronik” von Johannes de Utino entstanden in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Während über die Übersetzer der deutschsprachigen Handschriften keine Informationen vorhanden sind, können die bisher bekannten zwei französischen Übersetzungen mit dem Autor, Übersetzer, Skriptor und Illuminator, Jean Miélot († 1472) verbunden werden, der auch als Chorherr des Kapitels (1453–1472) in Lille tätig war und der im Dienste des Mäzens und Bibliophilen Philipp III., des Guten (*1396 – †1467), des Gründers des Ordens des Goldenen Vlieses stand. Die Untersuchung des neu entdeckten am frühesten datierten Rotulus (1338) kann die viel diskutierte Autorfrage in Bezug auf die Zuordnung der einzelnen Teile der „Weltchronik” (Bibelgeschichte; Papst-Kaiser-Liste bzw. Papst-Kaiser-Chronik; als zusätzlicher Teil: Chronik über die ungarischen Könige) wahrscheinlich entscheiden. Ebenfalls neue Perspektiven für die Johannes de Utino-Forschung eröffnen die neu entdeckten französischen Übersetzungen. Von den deutschsprachigen Handschriften ((Be)/Be1 = Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 947, Bu2 = Budapest, Országos Széchényi Könyvtár / Széchényi-Nationalbibliothek, Cod. Germ. 53, Ma = Martin (Turócszentmárton/(Turz-)Sankt Martin), Slovenská Národná Knižnica, Literatur- und Kunstarchiv der Slowakischen Nationalbibliothek, J 324, Fr1 = Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Cod. germ. 12, Fr2 = Frankfurt am Main, Museum für Angewandte Kunst (früher: Museum für Kunsthandwerk), LM 219.220.221) haben (Be)/ Be1, Bu2 und Ma außer der Bibelgeschichte und der Papst-Kaiser-Chronik auch eine Ungarnchronik zum Inhalt. Der vorliegende Beitrag berichtet auch über die neuesten Forschungsergebnisse hinsichtlich der Provenienz der deutschsprachigen Handschriften.

 • Zsoldos Endre :
  Temesvári Pelbárt csillagászati tudománya23-46 [703.72 kB - PDF]EPA-00021-00398-0020

  Pelbartus of Temesvár’s knowledge of astronomy

  Very little is known about the state of astronomical knowledge in medieval Hungary. This lack may be remedied by the study of texts written for other purposes, for example sermons. So continuing the work started with Sermones Compilati, I now studied the writings of the franciscan friar Pelbartus of Temesvár. Pelbartus, who lived and worked in the second half of the 15th century, the time of King Matthias mostly, was a student of the University of Cracow. Here he studied contemporary astronomy and astrology, too, and seems to have been well versed in both subjects. It is confirmed by a perusal of his works: we can find astronomical allusions in his sermons, and his theological encyclopedia (Rosarium) contains astronomical sections, like ’Celum’ (Heavens) or ’Zodiacus’ (Zodiac). He followed the general medieval worldview: the Earth is at the centre of the world, and there are several concentric orbs around it, one to each element and, starting with the Moon, one for each planet. The supralunary world is made of the fifth element, which differs from the four sublunary ones (earth, water, air and fire). Pelbartus described the movements of the planets, gave their periods and distances – in the latter case he chose to use the harmonic values of Pliny instead of the generally accepted ones of Al-Farghani. He listed several constellations and mentioned also the great circles on the sky (tropics, equator etc.). He considered the Milky Way as an assemblage of little stars, a view ascribed to philosophers generally. The older literature on Pelbartus considered him unanimously as a ’persecutor of astrology’. His books do not confirm this view. While he naturally considered judicial astrology as forbidden for a true Catholic, he accepted natural astrology. In Rosarium we find several examples of his use of e.g. medicinal astrology, like his discussion of the dog days (’dies caniculares’). Pelbartus mentioned a lot of authorities in his texts. Comparison of the originals and several later compilations revealed however, that he probably used only a few encyclopedic works, like Vincent of Beauvais’ Speculum naturale. It was possible to show in a few cases that Pelbartus took over Vincent’s misreadings, proving that it was his direct source. Since Pelbartus was frequently translated into Hungarian, his knowledge of astronomy found its way into codices in the vernacular. He seems to fit well into the age of King Matthias with his knowledge of astronomy and astrology.

 • Dombi Anikó :

  Les sources imprimées de la légende et du jeu de mystère de la reine hongroise Sainte Wilhelmine à la Bibliothèque Nationale Széchény

  La légende de la sainte hongroise fantaisiste, Sainte Wilhelmine occupe ces derniers temps une place toujours croissante dans l’intérêt des chercheurs, , qui se tournaient avant tout à l’origine et l’expansion de la légende, en plus des sources manuscrites et de ses exemplaires à retrouver en Hongrie. C’est pour cela, dans mes recherches j’ai fait attention moins à la légende et à ses copies, mais au jeu de mystère rédigé d’après la légende et de ses exemplaires imprimés aux 16e- 17e siècles. Mon intention était de présenter de point de vue d’histoire du théâtre le jeu de mystère, écrit par Antonia Pulci, autant que l’examen d’histoire de livres des quatre imprimés conservés à la Bibliothèque Nationale Széchényi (la légende de Sainte Wilhlemine et les trois exemplaires du jeu de mystère). Les recherches avaient démontré les différences entre les imprimés et la description du catalogue du comte Apponyi (la fausse attribution à Antonia Pulci), aussibien que les détails discutés de l’origine du jeu de mystère. Dans le cas du jeu de l’année 1572, l’histoire de son acquisition dans la collection Apponyi est incertaine, car le catalogue décrit l’acquisition de la légende en prose, et non du jeu de mystère. Quant à l’imprimé de l’an 1619, lors de sa comparaison aux catalogues des jeux de mystère, il s’est avéré que la pièce ne figure dans aucun des listes, par conséquent il peut être exemplaire unique.

 • Anca Elisabeta Tatay :

  A régi román könyvek művészete: a budai Egyetemi Nyomda román nyelvű kiadványainak metszetei (1780–1830)

  A régi román nyelvű kiadványok között kitüntetett szerepe van a Budán, az Egyetemi Nyomdában készült kiadványoknak. Az 1508 és 1830 közötti román könyvtermést számba véve kitűnik, hogy Bukarest és Jászváros (Iaşi) után Buda a harmadik legproduktívabb nyomdahely. Mint ismeretes, ebben az időben a nyomdának külön román szekciója volt, külön korrektorokkal, és a nyomda körül népes írói és művészi gárda csoportosult. Az itt készült román könyvek díszítéséről, az illusztrációk jellegével és technikájával azonban alig foglalkozott a szakirodalom. A tárgyalt korszakban (Bianu-Hodoş-Simonescu román retrospektív bibliográfiája 1830-ig regisztrálja a régi könyveket) 240 román nyelvű könyv készült Budán, és legtöbbjük gazdagon díszített, különösen gyakoriak a címlapelőzék-metszetek. A 240-ből 36 könyvben összesen 90 illusztráció található, közülük 45 vallásos, 45 világi témájú. Külön figyelmet érdemelnek: a hagyományos fametszetű illusztrációk, amelyek elsősorban a szerényebb külsejű vallásos könyvekben találhatók, az igényesebb réz- és acélmetszetek – az illusztrációk túlnyomó részét ezek alkotják – és a technikai újdonságnak számító kőnyomatos technika megjelenése a román nyelvű könyvekben. A kutatások bizonyítják, Budán készült az első, kőrajzzal illusztrált román könyv. A jól felszerelt, nagy példányszámokkal dolgozó Egyetemi Nyomdában megvolt a lehetőség a technikai újdonságok gyors bevezetésére is. A vallásos könyvek díszítése természetesen a bizánci hagyományt követte akkor is, ha a budai Egyetemi Nyomdában készültek, de magukon viselték a nyugati művészet jellemzőit is, így a korszak klasszicista stílusa is nyomot hagyott a jellegzetes fejléceken, záródíszeken. A világi témájú könyvek gyorsabban követték az általános európai stílusirányzatokat, érthetően, hiszen a rajzolók, illetve a metszők is ugyanazok, akik az Egyetemi nyomda egyéb kiadványait is illusztrálták (kivétel a metszők közül a román Constantin Lecca). Érdekesek és változatosak az illusztrált témák is: Amerika felfedezése, a cukor készítése, méhtartás, világtörténelem, dohánykészítés, a világtörténelem nevezetes személyiségei. Nem hiányoznak a grafikai ábrázolások közül a szabadkőműves ábrák és jelvények sem. Mindezek alapján megrajzolható az az út, ahogyan a budai nyomtatványok illusztrációi és technikai újdonságai kifejtették hatásukat az erdélyi és román fejedelemségekben működő nyomdák kiadványaira.

 • Sas Péter :

  Lajos Kelemen’s letter about the matter of RMK of the transilvanian library (1958)

  Lajos Kelemen (1877–1963) was an archivist in Cluj-Napoca, with his outstanding historical works and personality, although he wasn’t a professor in any university, he was a teacher for generations, he taught with his own examples and routine. By the implementation of the idea of a museum, the completion of the transilvanian archives, and his professional leading works in the historical writing is represent scholarly value. With his works he was the mentor of ages, and he also contributed to the the results of the high level publication and reception of cultural and art historical research. Was convinced, that the progression of the hungarian science, can only be served unselfishly. The presentation of Lajos Kelemen’s cultural historical works, can’t be complete without his several thousands letters. Beyond these letters literary value, these contain many scholarly data, we can know lots of facts about different periods, former institutions, professionals and naturally the life and works of Lajos Kelemen, in the known and latent parts of these letters. The magnitude of the written discourse, he reported in a letter by himself: „The remaining, close to 70 years, at least 7000, 95% responded letters is enough evidence whereas I had to spend my afternoons and my nights.” What he didn’t write in his articles and studies, it remains the loss of the transilvanian historiography. We can discover this often lamented spiritual treasure in his correspondence. For your awareness we publish the letter of Gábor Incze (1898–1966) reformed pastor, who wrote that to the ecclesiastical historians, with average 16 pages, and it’s about the RMK-substance of the transilvanian libraries. The presentation of the life work of Lajos Kelemen by his correspondence, it will be a basic key for the monography of the 20th century’s transilvanian cultural history.

Közlemények

Nekrológ

Letöltés egy fájlban [5,4 MB - PDF]

A digitális változat és a nyomdai változat között kisebb eltérések lehetnek.