a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Magyar Könyvszemle13. évfolyam 1-4. füzet, 1888. Január-Deczember

Tartalom

  • Vegyes közlemények310-348 [2.89 MB - PDF]EPA-00021-00078-0260

    Jelentés a M. Nemzeti Múzeum könyvtáráról. — A M. T. Akadémia könyvtára. — Jelentés a budapesti királyi magyar tudomány-egyetem könyvtárának rendezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1888-ban. — Jelentés a szegedi Somogyi könyvtár állapotáról. — A kolozsvári egyetemi s más hazai nyilvános könyvtárak. — Könyvek osztályozása a könyvtárakban. — Adalék a bakabányai plébánia-könyvtárhoz. T. K. — Könyvek Váradi Ötvös Pál hagyatékában 1629-ben. Sch. Gy. — Egy kassai harangozó könyvtára 1580-ból. Ifj. Kemény Lajos. — Calepinus egy 1588-diki kiadása. Közli: Kropf Lajos. — Adalék Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony irodalmi működéséhez. Közli: Illésy János. — A gróf Sztáray-család oklevéltára. — rr. — Ritka magyar könyvek londoni könyvpiaczon. — Corrigendum. (A «Régi Magyar könyvtár»-boz.) — A Nemzeti Múzeum levéltára. — A Lugossy- és Vitálönyvtár. — Pulszky Ferencz 50 éves akadémiai jubileuma. — Esztergom vármegyei írók. — Halottaink. — A N. Múzeum kézirattárának gyarapodása. — Könyvtári és levéltári búvárlatok. — Ismeretlen magyar nyelvemlék 1474-ből Bécsben. — Dr. Simor János magánkönyvtáráról stb. — Petrik Géza bibliográfiája. — Konstantinápolyi könyvtári búvárlatok. — II. Sándor czár 1856-iki koronázási albuma. — A könyv régen és most. — Bod Péter: História Hungarorum Ecclesiastica. — A «Magyar Könyvszemle» 1889-iki folyama. — Értelemzavaró sajtóhibák.

Magyarországi könyvészet 1888-ban. Összeállította: Horváth Ignácz

Letöltés egy fájlban [67,15 MB - PDF]

Magyar Könyvszemle, digitális változat. A tartalomjegyzék digitalizálásban közreműködött Timár Adrienn ( Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, informatikus könyvtáros szakos hallgató), 2008. február 22.