Magyar Könyvszemle   114. évf. 1998. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

FIGYELŐ

A magyarországi német könyvek kézikönyvének bemutatása. 1998. október 26-án „Könyv és tudomány” címen könyvbemutatót tartott a Collegium Budapest épületében a Volkswagen-Stiftung, az Országos Széchényi Könyvtár és a Collegium Budapest. A rendezvény középpontjában az a frissen megjelent kiadvány állt, amely a „Német történelmi könyvállomány” c. projekt keretében az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak irányításával készült el számos magyar könyvtár együttműködésének eredményeként. A kutatási program, amelyet a hannoveri [427 székhelyű Volkswagen Alapítvány 10,6 millió márka rendelkezésre bocsátásával szponzorál, a münsteri könyvtörténész-professzor Dr. Bernhard Fabian kezdeményezésére indult el, s mintegy 40 kötet megjelentetésével térképezi fel Európa német könyvállományát. A feltárás magában foglalja a könyvnyomtatás kezdeteitől 1900-ig megjelent német nyelvű írásbeliséget, könyveket, folyóiratokat, újságokat, zenei nyomtatványokat, térképeket és egyéb nyomtatott anyagot. Az eddig megjelent 26 kötet a német nyelvterület nagy részének (Németország, Ausztria) anyagát dolgozta fel, a nagymennyiségű német nyelvű kiadvánnyal rendelkező országok közül elsőként a magyarországi könyvtárak feltérképezése készült el.

A magyar kiadvány munkálatainak irányítását P. Vásárhelyi Judit, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai csoportjának vezetője végezte el Dörnyei Sándor és Rákóczi Katalin segítségével. A feltárásban 33 magyarországi, köztük 14 budapesti könyvtár munkatársai vettek részt. A kutatási program eredményeként nemcsak a könyv- és művelődéstörténeti kutatások fontos segédeszköze készült el, hanem figyelem irányult számos – a német bibliologia számára is – kevéssé ismert gyűjteményre vagy német könyvtárakból is hiányzó ritkaságra. Az inventárium ismertetői felhívták a figyelmet néhány értékes különgyűjteményre, pl. a Nemzeti Könyvtárnak a budapesti német színjátszás dokumentumait őrző anyagára, a selmecbányai gyűjteményre, amely az egyetlen teljes egészében fennmaradt 18. századi eredetű technikai-természettudományi könyvtár, valamint arra a számtalan német nyelvű folyóiratra és újságra, amely Magyarországon jelent meg és sem Németországban, sem Ausztriában nem került be a sajtótörténeti gyűjteményekbe.

A kézikönyv bemutatója jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a német és magyar művelődéstörténeti kapcsolatok különböző szempontok szerinti értékelést kapjanak. A résztvevőket Hasso Buchrucker, Németország nagykövete üdvözölte, felelevenítve azokat az élményeket, amelyeket rövid magyarországi tartózkodása óta a történelmi könyvtárak megismerésekor szerzett. Prof. Dr. Klaniczay Gábor, a Collegium Budapest rektora röviden ismertette intézménye feladatát és kapcsolatát a német tudományos élettel és a Volkswagen Alapítvánnyal. Az Alapítvány főtitkára, Dr. Wilhelm Krull mint szponzor örömmel üdvözölte a kiadvány megjelenését és vázolta a Volkswagen Stiftung mint kulturális és tudományos mecénás szerepét. Dr. Eberhard Martens az Olms Verlag nevében a könyvsorozat jelentőségéről beszélt a kiadó nézőpontjából.

A tudományos előadásokat a program kezdeményezője, Prof. Dr. Bernhard Fabian nyitotta meg, a könyvtártörténeti projekt múltjáról és perspektíváiról szóló áttekintéssel. Kosáry Domokos professzor, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke a művelődéstörténész szemével értékelte a magyarországi német könyvállományt. A Collegium Budapest jelenlegi fellow-ja, a jenai Prof. Dr. Franz-Joachim Verspohl mint művészettörténész elemezte a történeti könyvgyűjtemények jelentőségét. Prof. Dr. Vizkelety András a magyarországi német könyvkultúra korai megjelenésének kiemelkedő darabjairól beszélt. Prof. Dr. Borsa Gedeon mint a régi magyarországi nyomtatványok európai rangú kutatója a projekt szerény körülmények között folytatott „viszonzásáról”, a német nyelvterületen őrzött régi magyar nyomtatványok feltárásának lehetőségeiről tartott inspiratív előadást.

A Német Történelmi Könyvállomány magyarországi kötetének egy-egy példányát a kiadó a Collegium Budapest könyvtárának és a budapesti Goethe Intézetnek ajándékozta, a borsos áron (298 DM) forgalmazott munka megszerzése az anyagot szolgáltató kisebb könyvtáraknak feltehetően csak vágyálmai között szerepel. A könyvtáros szakzsargonban „münsteri kézikönyv”-nek nevezett teljes sorozat megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban, az Akadémiai és az Egyetemi Könyvtárban.

Németh S. Katalin [428