TERMÉSZET
Egy lap a természetről - a természetért

A Természet ma hazánk egyetlen havonta megjelenő, színes természettudományos ismeretterjesztő folyóirata. A 32 színes és 8 fekete-fehér, újrahasznosított oldalon megjelenő magazin az ember és a természet kapcsolatát hivatott szolgálni. Rendszeresen tudósít a természet- és állatvédelem híreiről, s felhívja a figyelmet az állatkertekben, múzeumokban rejlő művelődési lehetőségekre. Az idegen földrészeket bemutató írások bepillantást nyújtanak a Föld távoli csodáiba, ugyanakkor a hazai ösvényeket járó természetbarátok beszámolói arra buzdítják az olvasót, hogy a Kárpát-medence tájait személyesen igyekezzen megismerni. A lap nagy súlyt fektet a hobbiállattartás helyes mederbe terelésére is.

A külhonból beözönlő információáradattal felvéve a versenyt, a Természet teret enged a hazai kutatási eredmények közlésének. A színes oldalakon megjelenő felvételek szinte kivétel nélkül magyar természetfotósok munkái. 
A népszerű előd, a Süni magazin köré csoportosult társadalmi szervezet, a Süni Egyesület a mai napig működik, táborokkal, kiadványokkal, rendezvényekkel segítve a környezettudatos ifjúság szárnyra bocsátását. Az egyesület Zöld Hírek rovata a Természet oldalain lehetőséget ad a természetbarát-csoportoknak arra, hogy bemutatkozzanak, beszámoljanak eredményeikről s kapcsolatba lépjenek egymással. A lap és az egyesület munkatársai egyaránt vallják, hogy a természet ismeretének az általános műveltség részévé kell válnia.
A Természet megvásárolható az újságárusoknál, valamint a hazai állatkertekben és vadasparkokban. Ára 1999. januártól 215 Ft (előfizetőknek 197 Ft/pld.)

  

A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Vadász u. 29. 1242 Budapest, Pf. 455. 
Tel./fax: 302-58-32 E-mail: szerk@suni.zpok.hu


Cédrus
Az ökológiai kultúra: 
Kulcs a harmadik évezredhez.

A Cédrus az első hazai folyóirat az ökológiai kultúráról 
- nem csak környezeti nevelőknek.

A Cédrus megrendelhető, illetve mutatványszám igényelhető 
a szerkesztőség címén: 1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel.: 367-8430, Fax: 368-8002 * E-mail: iroda@okfa.hu 
Honlap: www.tabulas.hu/Cedrus


Megjelent az Ökotáj könyvek két újabb kötete:

Zelnik József: 
A magyar kultúra selyemövezetei
(Budapest, 1998, Ökotáj Kiadó, 306 p., 780,- Ft)
Kapható a Bibliofil, a Libri, a Líra és Lant könyvesboltokban, a Liteában, valamint a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárában 
(1035 Bp., Miklós tér 1.).
 
Eff Lajos: Sárfészek
(Budapest, 1998, Ökotáj Kiadó, 252 p., 490,- Ft)
Kapható a Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtárában 
(1035 Bp., Miklós tér 1.).

-- Ne nekem adjatok hálát  -- mondá nekik Jézus --, hanem Föld Anyátoknak, aki elküldte hozzátok gyógyító angyalait. Menjetek, és többé ne vétkezzetek, hogy sose legyetek többé betegek. És hadd legyenek a gyógyító angyalok a ti őrizőitek.

A betegek így válaszoltak neki:

-- Hová mehetnénk mi, Mester, hiszen az örök élet igéi Benned vannak? Mondd meg nekünk, milyen bűnöket kerüljünk el, hogy többé sosem lássunk betegséget?

Jézus erre így válaszolt:

-- Legyen a hitetek szerint.

És leült közébük, tanítván  őket:

-- Megmondatott ősapáitoknak: "Tiszteld Mennyei Atyádat és Föld Anyádat, és tartsd meg parancsolataikat, hogy hosszú életed legyen e földön". És ezután a következő parancsolatot kapták: "Ne ölj", mert Isten adott életet mindenkinek, és amit Isten adott, azt ember vissza nem veheti. Ezért, bizony mondom néktek, egy Anyától ered minden élet ezen a földön. Következésképpen, aki öl, az a testvérét öli meg. És tőle a Föld Anya elfordul, és megvonja tőle éltető, megelevenítő kebleit. És az angyalok elkerülik őt, és a Sátán ver tanyát a testében. És a teste a levágott és megölt állatok húsának sírjává válik, ami egyben saját sírja is lesz. Ezért, bizony mondom néktek, aki öl, az saját magát öli meg, és aki eszi a leölt állatok húsát, az a halál testét eszi. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az ő vérében; leheletében az ő leheletük bűzlik; húsuk a húsában gennyes tályoggá lesz;  csontjaik csontjában elmeszesednek, beleik rothadnak az ő beleiben; szemeik hályoggá lesznek szemein, és füleik az ő füleiben képeznek ragacsos váladékot. És haláluk az ő halála lészen. Mert csak Mennyei Atyátok szolgálatában lesz hétévi adósságotok elengedve hét nap alatt. De a Sátán nem bocsát meg semmit, neki mindent meg kell fizessetek. "Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égést égésért, sebet sebért, életet életért, halált halálért." Mert a bűnök zsoldja a halál. Ne öljetek, és ne is egyétek meg az ártatlan áldozatok húsát, nehogy a Sátán rabszolgáivá váljatok. Mert az a szenvedések ösvénye, amely a halálhoz vezet. De teljesítsétek Isten akaratát, hogy az ő angyalai szolgálhassanak titeket az élet ösvényén. Engedelmeskedjetek ezért az Isten igéjének: "Íme, nektek adom az összes maghozó növényt a föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Ez legyen a ti eledeletek". És minden földi állatnak, az ég minden madarának, és mindennek, ami mozog a földön, amiben az élet lehelete találtatik, az összes zöld növényt adom táplálékul. Valamint minden élő és a föld színén mozgó lény teje az eledeletek lesz, amint a zöld növényt adtam nekik, úgy adom az ő tejüket nektek. De a húst és az állatokat éltető vért ne egyétek. És bizony számon kérem tőletek forró véreteket, amelyben a lelketek lakozik; és minden levágott állatot, és minden megölt ember lelkét. "Mert én, a te Urad és Istened megbüntetem az atyák vétkeit fiaikban a harmadik és negyedik nemzedékig, akik gyűlölnek engem, de kegyelmet adok mindazon ezreknek, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, lelkeddel és minden erőddel!" Ez az első és legnagyobb parancsolat. És a második, ehhez hasonló: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Nincs ezeknél fontosabb parancsolat.

Forrás: Edmond Bordeaux Székely: Esszénus béke evangélium 
(Budapest, Toronto, 1998, Living Earth -- Élő Föld)