Egészség

"A világ minden pillanatában és mozzanatában teljes egész. Az örök kezdet és az örök vég jelenléte. Az egyetlen hatalom, amely ezt az átláthatatlannak és felfoghatatlannak látszó teljességet igenli, megérzi, akarja és fölötte uralkodik: a szellem. A hiba, amit bárki bárhol követ el, úgy lehetséges, ha az ember számára a teljesség nem teljes, vagyis a szellem nem szellem." (Hamvas Béla: Szarepta)

Hermész Triszmegisztosz tanítása szerint a fenti megegyezik azzal, ami lent van. Az ember mint mikrokozmosz megjeleníti a világegyetemet is, csillagporból, napfényszövedékből áll, testnedveiben az életet dajkáló ősóceán ionarányai jelzik ezt az egyetemességet; az egészség az idő totalitását is mutatja.
A gyógyítót a természet alázatra készteti, saját arányainak és mértékének tiszteletére inti. Az öko-logosz a nagy egész bölcselete. De ha a tudás csak az anyag határain belül keresi az emberi egészséget, fosztóképzős csapdába kerül. A bio-pszichoszociális orvoslás hézagaiban is ott a spirituális tartomány, csak rejtőzik, mert szemérmes. Ha a teljes testi, lelki és szociális jólét hagyományos fogalomhatárain kívül reked a szellem, e keretben az orvoslás figyelme sem terjedhet a pszichén túl. Az egészség és a teljesség elválik egymástól, sőt néha épp a betegségből gyógyuló sejti meg az utat a teljesebb lét felé. A gyógyulás ilyenkor ébredés is. 

"Aki a lélek és isten azonosságának tudása fölött rendelkezik, éber, vidjá, aki nem, alszik, avidjá" -- mondja Hamvas. Az egy akkádul: isten(u), s mint id: szent, osztatlan és töretlen. Egész.